Kontakta oss

Verksamhetspolicy (Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö & Trafik)

Movare AB skall, utifrån hållbara miljö- och logistikperspektiv, erbjuda flyttjänster, avvecklingar och terminalhantering till företag och myndigheter inom Göteborgsregionen. Vår verksamhet skall kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet. Vi skall identifiera och följa de lagar och krav som ställs av såväl myndigheter och andra intressenter ur miljö-, kvalitet-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och vi skall ständigt sträva efter att utveckla och förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem.

Vi skall vara marknadsledande inom regionen och vi skall uppnå detta genom att:

  • Bedriva ett aktivt kvalitetsarbete i hela organisationen för att tillfredsställa våra intressenters krav och förväntningar, samt att följa upp detta genom årliga enkäter och riskbedömningar.
  • Identifiera och efterleva våra intressenters miljökrav genom att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och ständigt förbättra och redovisa vår miljöprestanda med fokus på utsläppen från våra transporter och utfallet av våra hållbara avvecklingstjänster.
  • Bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att bl.a. ha en modern fordonspark, alkolås i samtliga fordon och digital hastighetsövervakning.
  • Vara en attraktiv och trygg arbetsgivare för våra anställda och deras anhöriga genom att bl.a. bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, följa kollektivavtal, arbeta aktivt för att eliminera faror och minska risk för olyckor och tillbud samt att ha tydliga rutiner för hur vi samverkar med arbetstagare i arbetsmiljörelaterade frågor.
  • Vara certifierade i enlighet med ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001(miljö) ISO 39001(trafiksäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan