Kontakta oss

Movare i trafiken

Vi är certifierade enligt ISO 39001. Vi jobbar aktivt för att bidra till en säker trafikmiljö där det övergripande målet är att eliminera dödsfall och allvarliga personskador. Vi gör detta genom att följa lagar och förordningar, ha moderna och säkra fordon samt rutiner för uppföljning av trafikolyckor och tillbud. Våra årliga trafiksäkerhetsmål följs upp vid ledningsmöten och årlig externrevision.

Trafiksäkerhetspolicy

Vårt fokus är att ständigt bli bättre och att utveckla vårt trafikledningssystem så att det alltid på bästa sätt stödjer och styr mot att säkerställa trafiksäkerheten i alla företagets processer.

Vi skall vara föredömen i trafiken och bidra till en säker arbetsmiljö genom att:

  • följa lagar och förordningar
  • visa hänsyn och omdöme i trafiken
  • alltid ha våra fordon i fullgott skick
  • utbilda, informera och diskutera trafiksäkerhet med våra medarbetare
  • planera våra uppdrag på bästa sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan