Kontakta oss

En flyttfirma som värnar om miljön

I vårt arbete som flyttfirma, med ett särskilt fokus på företagsflytt, kontorsflytt och verksamhetsflytt, ingår bl a:

  • Bärkraftig avveckling – återanvändning, källsortering, återvinning – i alla våra uppdrag säkerställer vi mesta möjliga återanvändningsgrad och de effektivaste återvinningsprocesserna.
  • Miljöberäkning – vi beräknar vilken miljöbelastning er planerade flytt kommer ha och ger er därmed parametrarna för att minimera utsläppen.
  • Hållbarhetsredovisas – alla våra avvecklingsuppdrag hållbarhetsredovisas med en redogörelse för CO2-utsläpp och energiförbrukning så att våra kunder får hårdfakta till sin egen hållbarhetsredovisning. Allt skräddarsytt för att hjälpa våra kunder anpassa förändringsarbetet med hållbarhet i fokus.
  • Miljökompensation – alla våra transporter klimatkompenseras.

Vi är certifierade enligt ISO 14001. Vi har under många år jobbat systematiskt för att minska vår miljöpåverkan. Vi gör detta genom att ha moderna och bränslesnåla fordon, noggrann uppdragsplanering, rutiner för avfallshantering samt miljöanpassade tjänster. Våra miljömål följs upp genom regelbundna ledningsmöten och årlig externrevision.

Läs gärna mer i vår verksamhetspolicy här. 

Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan