Kontakta oss

En flyttfirma som värnar om miljön

I vårt arbete som flyttfirma, med ett särskilt fokus på företagsflytt, kontorsflytt och verksamhetsflytt, ingår bl a:

  • Bärkraftig avveckling – återanvändning, källsortering, återvinning – i alla våra uppdrag säkerställer vi mesta möjliga återanvändningsgrad och de effektivaste återvinningsprocesserna.
  • Miljöberäkning – vi beräknar vilken miljöbelastning er planerade flytt kommer ha och ger er därmed parametrarna för att minimera utsläppen.
  • Hållbarhetsredovisas – alla våra avvecklingsuppdrag hållbarhetsredovisas med en redogörelse för CO2-utsläpp och energiförbrukning så att våra kunder får hårdfakta till sin egen hållbarhetsredovisning. Allt skräddarsytt för att hjälpa våra kunder anpassa förändringsarbetet med hållbarhet i fokus.
  • Miljökompensation – alla våra transporter klimatkompenseras.

Vi är certifierade enligt ISO 14001. Vi har under många år jobbat systematiskt för att minska vår miljöpåverkan. Vi gör detta genom att ha moderna och bränslesnåla fordon, noggrann uppdragsplanering, rutiner för avfallshantering samt miljöanpassade tjänster. Våra miljömål följs upp genom regelbundna ledningsmöten och årlig externrevision.

Miljöpolicy

Vi bidrar till en hållbar miljö genom att utveckla och erbjuda effektiva flyttjänster med långsiktigt minskad miljöpåverkan och genom att verka förebyggande och ständigt förbättra oss.

Detta gör vi genom att följa lagar och förordningar och ständigt sträva efter att i våra affärsbeslut välja de produkter och tjänster som har minst miljöpåverkan och genom att kommunicera, utbilda i och tillämpa miljöbefrämjande åtgärder i vår organisation.

Vårt miljöarbete kommuniceras även kontinuerligt till leverantörer, kunder och andra intressenter.

Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan