Kontakta oss

God arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt AFS 2001:1. Vi bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete där det övergripande målet är att minska riskerna för tillbud, olyckor, skador och ohälsa för våra anställda. Vi gör detta genom att följa lagar och förordningar, utföra regelbundna skyddsronder, följa upp tillbud och avvikelserapporter samt genom årliga arbetsmiljöenkäter med samtliga anställda. Våra årliga arbetsmiljömål följs upp vid ledningsmöten och årlig externrevision.

Läs gärna mer i vår verksamhetspolicy här. 

Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan