Kontakta oss

Vi flyttar verksamheter, skolor & vårdhem
- flytt i Göteborg

Ring oss direkt
Boka via formulär

Vi är vana vid att flytta hela eller delar av olika typer av verksamheter, när verksamheten måste förändra sina lokaler. En verksamhetsflytt är alltid unik och tillsammans med våra kunder planerar vi och genomför uppdragen med stor lyhördhet för verksamhetens behov, allt för att minimera driftsstörningar.

Flytt av vårdhem

När vi flyttar vårdhem, avdelningar och enskilda brukare, har vi många olika personers behov att ta hänsyn till. Vi löser detta genom god planering och genom en lyhördhet på plats när uppdraget ska genomföras.

Flytt av skolor

Skolor, som ofta befinner sig i konstant förändring, behöver ofta flytta stora volymer inventarier under en begränsad period, oftast under loven. Varje skola har sina förutsättningar och sina behov. Varje planering blir därför unik, för att se till att flytten blir så smidig som möjligt, både för elever och för personal.

Flytt av övriga verksamheter

Vi hjälper även verksamheter i genomförandet av deras kontorsflytt, industriflytt eller företagsflytt. Då kan det förutom flytt av datorer och flytt av serverrum, också handla om flytt av verktyg, robotar eller andra typer av maskiner.

Flytt av kassaskåp

Vi hanterar även särskilt tungt eller skrymmande gods, som exempelvis flytt av kassaskåp. Då kan vi också säkra upp med väktare etc utefter bedömning och önskemål.

Förutom att flytta saker från en plats till en annan hjälper vi till med:

  • packning
  • demontering
  • uppackning
  • montering
  • installation
Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan