Kontakta oss

Avveckla miljövänligt i Göteborg

Ring oss direkt
Boka via formulär

  • återbruk av era inventarier
  • källsortering av sådant som ska slängas
  • effektiv lastning för en minimal miljöpåverkan

Bärkraftig avveckling

För organisationer i Göteborg som vill ta ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete i samband med sin verksamhetsflytt eller företagsflytt erbjuder vi Bärkraftig avveckling. En tjänst där vi har analyserat de olika leden i flyttprocessen för att minska miljöpåverkan. Det innebär att du får en ­redovisning av vilka hållbarhetsvinster din verksamhet kan göra med oss i en avveckling, i jämförelse med en traditionell kontorsflytt.

Det här är några av de ­områden där vi kan minska miljöpåverkan och med det CO2-utsläppen och energiförbrukningen:

1. Återbruka det som kan användas

Bärkraftig avveckling innebär att vi tillsammans med er går igenom allt som ni inte vill ta med i flytten. Så mycket som möjligt försöker vi återbruka i någon form. Vi ordnar med försäljning där vinsten i sin helhet går tillbaka till er. Det som inte går att sälja doneras till frivilligorganisationer, skolor eller andra som ser värdet i föremålen. Övrigt går till källsortering och återvinning.

2. En noggrann källsortering

Allt kan inte återbrukas, vissa saker måste slängas. Då ser vi till att de defragmenteras, sorteras och återvinns för att delarna i möjligaste mån ska kunna återanvändas i produktion av nya produkter. På så vis går så lite som möjligt till spillo och vi minskar användandet av naturresurser.

3. En ökad lasteffektivitet

Genom att stuva godset mer effektivt och använda rätt dimensionerade flyttfordon krävs färre turer, och färre turer minskar CO2-utsläppen.

Kontakta oss så berättar vi mer >>

Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan