Movares historia

Vi är ett ungt företag men våra medarbetare har lång erfarenhet. Våra ägare, Elin och Nina Hofmann Kûppers, är födda in i branschen.

Platschef Sami Engholm har lång erfarenhet av att arbeta i ledande befattning i branschen och leder vårt gäng i de samarbeten och uppdrag våra partners och kunder gett oss förtroendet att medverka i.

För framtiden vill vi skapa ett självständigt ledande flyttföretag i Göteborgsregionen med honnörsord som kundvärde, miljöhänsyn, transparens och partnerskap.

Tidigare fanns vi på fler platser i Sverige. I Stockholm drivs den verksamheten vidare av eterne.se.