Code of Conduct

Vår Code of Conduct slår fast de bärande principer som ligger till grund för vår verksamhet. Principerna baserar sig på ett etiskt ställningstagande, sociala principer och vårt samhällsansvar. Med dem som grund har vi utformat riktlinjer för vårt uppförande, vårt arbetsgivaransvar, relationerna till våra intressenter, vårt miljöarbete och riktlinjer för hur vi driver verksamheten och gör affärer.

Du kan läsa vår Code of Conduct i sin helhet här.

Illustration av ett hjärta.