Vårt ansvar

Genom vårt sätt att arbeta vill bidra till en sund och hållbar samhällsutveckling inom de områden där vi har möjlighet att påverka. Vi gör detta genom att jobba efter väl dokumenterade rutiner för hela verksamheten, rutiner som följs upp fortlöpande och där målet är att vi ständigt skall förbättra oss.

Läs mer om våra olika områden:
Vår Code of Conduct
Vårt miljöarbete
Vårt kvalitetsarbete
Vårt trafiksäkerhetsarbete
Vårt arbetsmiljöarbete

Som kund skall du känna dig trygg när du eller ditt företag väljer Movare som flyttpartner:

  • Våra anställda har kollektivavtal och vi är anslutna till Sveriges Åkeriföretag
  • Vi är finansiellt starka med god soliditet och hög kreditvärdighet
  • Vi tillämpar gällande ansvarsbestämmelser, Bohag 2010 och Kontor 2003
  • Skulle en tvist uppstå följer vi självklart Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer

Här kan du läsa om våra allmänna villkor.

Illustration av armar som håller om jordklotet.