Vi är en flyttfirma för företag i Göteborg

Vi på Movare är en flyttfirma som dagligen arbetar med att hjälpa organisationer att genomföra sina flytt- och förändringsplaner. Vi flyttar, avvecklar och magasinerar material och inventarier. Vår bärande värdering är en ansvarsfull hushållning med resurser. Våra egna, våra kunders och våra gemensamma resurser i samhället. Baserat på den värderingen har vi utvecklat vårt flyttföretag. Det är därför vi menar att vi har Bärkraftiga tjänster.

För organisationer som vill ta ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete erbjuder vi Bärkraftig avvecklingEn tjänst där vi har analyserat de olika leden i flyttprocessen för att minska miljöpåverkan. Det innebär att du får en ­redovisning av vilka hållbarhetsvinster din verksamhet har gjort med oss, i jämförelse med en traditionell flyttfirma.

Vi har bytt namn till Movare

I samband med ett generationsskifte i ägarledet har ICM Göteborg blivit Movare. Uppgiften är densamma – vi flyttar verksamheter i Göteborgsregionen – men vi fokuserar på att utveckla våra flyttjänster i en hållbar riktning. Vi kallar det bärkraftiga tjänster. På vår nya webbplats hoppas vi att du ska hitta all information du behöver. Allt kanske inte finns på plats från start, så om det är något du saknar eller vill veta så kontakta oss.

Flyttjänster

Flyttjänster är grunden för vår verksamhet och för vårt löfte om Bärkraftiga tjänster – nämligen välorganiserade, smidiga flyttar. När din verksamhet förändras och behöver andra lokaler ser vi till att lösa det så enkelt och effektivt som möjligt. Nyckeln till att vi lyckas ligger i god planering och effektiva processer.

Erfarna flyttare leder arbetet

Vi hjälper er igenom processen och ser till att ni uppnår era mål. Vi har lång erfarenhet av alla sorters uppdrag: Från stora komplexa flyttuppdrag, där flera kontor ska samordnas, till enklare uppdrag där man flyttar in i en ny lokal. Gemensamt för uppdragen är att man vill komma på plats så smidigt och enkelt som möjligt. Det kan vi se till.

Planering och den senaste tekniken

Med god planering kan produktionsbortfallet minimeras och det går att säkerställa att affärskritiska verksamheter eller system inte drabbas. Det kan handla om val av tidpunkt eller att göra saker i rätt ordning  – vad vi kallar flyttlogistik.

Utvecklingen står som bekant inte stilla och vi håller hela tiden ögonen öppna för ny teknik och nya lösningar. Det kommer dig som kund tillgodo, eftersom arbetet ständigt utvecklas och effektiviseras. Detta kan gälla allt ifrån smarta lyfthjälpmedel till en fordonspark som uppdateras enligt de senaste riktlinjerna.

Vi har en verksamhet som bygger på ordning och reda – att planera och förutse – för att vara en trygg leverantör för organisationer i förändring. Vi vet att vi håller en jämn hög kvalitet och kan koncentrera oss på att utveckla verksamheten med nya tjänster och lösningar.